Hello Me


Got love the identity, it keeps you well displaced
Far away from the flame
Moving in turns the TV on
These episodes I've made
It's time to make the channels change

Hello me, how have you been my friend
Thought I lost you there
Hello me, it feels so good to see
That your still here, Hello me

It's been a long, long time it seems
I've filled up all my space
With reasons making it ok
It's a question of giving in, how much can I take?
A phone call saves us from this stateCaptcha
Piosenkę Divit Hello Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hello Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hello Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit Hello Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.