No Regrets


Please to please you and shake the hand
That waits for me to leave, to stab me in the back
Good to see you and make you laugh
With the same mouth that calls the kettle black
And I want to say so many things
But three little words are all I need
To burn the bridge with no regrets to keep

I'm sorry to say that I hate you
and I never want to see you again
it's not a mistake that I met you
and it taught me everything

Here's to you two and your success
Congratulations on the perfect mess
Oh what to do but the best
You'll never be good enough just like the rest

I'd like to say that it was fun living under the gun
I'd like to say I like you but that wouldn't be trueCaptcha
Piosenkę Divit No Regrets przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Regrets, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Regrets. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Divit No Regrets w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.