Songtekst van B Witched: B*Blame It On The Weather Man

B*Blame It On The Weather Man


B*Witched

Blame It On The Weather Man
There would be rain again
Won't blame it on myself, yeah
I'll blame it on the weatherman
Get away for a while
Here I am out on my own again
Won't blame it on myself, yeah
I'll blame it on the weatherman

CHORUS :
Standing on the shore
Calling out your name
I was here before
I could see your face
Only clouds will see
Tears are in my eyes
Empty like my heart
Why do ya say goodbye

The rain goes on (on and on again)(repeat x2)

Alone I can hear
Hear our song
Playing for me again
Won't blame it on myself, yeah
Just blame it on the weatherman

Repeat CHORUS
The rain goes on (on and on again) (x2)

Maybe it's too late
Maybe it's too late to try again
Maybe I can't pray
Maybe I can't wait
Maybe I can't blame the weatherman

The rain goes on (on and on again)(repeat x2)
Oh blame it on the weathermanCaptcha
Liedje B Witched B*Blame It On The Weather Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied B*Blame It On The Weather Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched B*Blame It On The Weather Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje B*Blame It On The Weather Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.