Roller Coaster


Today's the day, we're out to play
And lost our way, it's always the same - oh baby now
Climbed the trees, swam the seven seas
We've grazed our knees and no one's to blame

Come and sit beside us
We'll give you such a thrill
We're not nice we're cool as ice
We'll give you quite a chill
Let your imagination take over on this ride
Out of sight - all right
(Hold on tight)

Come on
Come on
Get it on
Riding in our roller coaster
Come on
Come along
Get it on
Riding in our roller coaster of love

So don't be shy
You'll soon be high
We'll touch the sky
You'll never believe oh baby now
Go round and round
But don't look down
We won't be found
You'd better believe itCaptcha
Liedje B Witched Roller Coaster is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roller Coastermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched Roller Coaster downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roller Coaster in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.