Hey Mickey


Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey hey, hey

Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey

Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey hey, hey

Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey

Hey Mickey
You've been around all night
And that's a little long
You think you've got it right
But I think you got it wrong
But can't you say goodnight
So you can take me home Mickey

Cos when you say you will
It always means you won't
You're giving me the chills
Baby, please baby, don't
Every night you still leave me all alone Mickey

Oh Mickey, what a pity
You don't understand
You take me by the heart
When you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty
Can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart Mickey!

Hey Mickey
Now when you take me by the
Who's ever gonna know
Every time you move I let
A little more show
It's something we can use
So don't say no Mickey

so c'mon and give it to me anyway you can
Anyway you wanna do it
I'll treat you like a man
But please baby, don't leave me in the damned
Mickey

Oh Mickey, what a pity
You don't understand
You take me by the heart
When you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty
Can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart Mickey!

Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey hey, hey

Oh Mickey
You're so fine
You're so fine
You blow my mind
Hey Mickey!
Hey, hey, Hey Mickey

Oh Mickey, what a pity
You don't understand
You take me by the heart
When you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty
Can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart Mickey!

Oh Mickey, what a pity
You don't understand
You take me by the heart
When you take me by the hand
Oh Mickey, you're so pretty
Can't you understand
It's guys like you Mickey
Oh what you do Mickey, do Mickey
Don't break my heart Mickey!Captcha
Liedje B Witched Hey Mickey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hey Mickeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched Hey Mickey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey Mickey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.