Brain Washing


Ooh-ooh
Old Mr Joe, he build a house away
On top of some hill
Old Mr Joe knew he had to go, so he
He got right down and wrote bank will
He say now, here's to mother hen
And her chicken, Lord have mercy now
Master, will you take a roll in the mud
Like you know you should?
The old barnyard, the old barnyard
Birds and the chick, ooh-wee
Who's got to watch out for brother mongoose
With his top hap and walking-stick?

It's just the poor's brain washing
(Poor's ) They told me a long time ago,
It's just the poor's brain washing, ooh-wee
(Poor's brain washing) Now look at a thing like this

Cinderella and her long lost fellow
In the midnight hour, she lost her silver slipper
Humpty Dumpty sat on a wall
While Jack and Jill had themselves a fall

It's just the poor's ( brain washing)
And I don't need it no longer ( washing)
It's just the poor's brain washing
Coming through to a poor man's child, ooh-wee, look at this

Little Miss Muffet she sat on a tuffet
While Little Red Riding Hood delivered her grandmom's food
Ooh-wee ooh-wee
Ooh-wee, look at one more thing like this
The cow jumping over the moon
While the dish got jealous, he grabbed the handy spoon

It's just the poor's brain washing
And I don't need it no longer, I don't want it no longer
I don't need it no longer (washing)
And I don't care for no more brain washing ( washing)Captcha
Liedje Bob Marley Brain Washing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brain Washingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Brain Washing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brain Washing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.