The Sunday Driver


Another accident
Up on 95
Motor oil blues
Zero to sixty cruise

You filthy loser, you Sunday driver
Why don't you buy me a golden sewer?
And paint the walls a pretty color
And paint the walls a pretty color

You just walk right in
Like you still live here
Take your shit home
Because I don't want it anymore
Laughin' at you like a sick joke
You never amused me

Why don't you pour me a cup of coffee?
Put your head right through the windshield
Somebody please call the wrecker 'cause i'm all broken down
Somebody please call the wrecker and have me towed away

Sunday driver, caught on radar
Yeah, you don't love me
You just slit my throatCaptcha
Liedje Cable The Sunday Driver is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sunday Drivermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable The Sunday Driver downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sunday Driver in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.