Work Related Injury


Workin the night shift again
Got one more hour in me
Shouldn't be near these machines,
I'm askin' for trouble
Didn't learn my lesson the first time
Body crushin' machine
Body crushin' machine

Baby i'm in love
Baby i'm in love

You would look so good with bandages on your face

I'm hurt again
I'm hurt again

Another cast, sew me up
I'm out, fucked up again

Send me to the therapist so i can spill my guts
I'm losing my mind in this place
The painkiller's wearin' off, get this boss off my back
I'm losing my mind in this placeCaptcha
Liedje Cable Work Related Injury is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Work Related Injurymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Work Related Injury downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Work Related Injury in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.