Human Interest Story


I'm a gamblin' man
Every mintue, every second of my life
Walking here's the easy part
Miles from home in my piece of shit car
Look at me, kiss my face
It's all 50/50 and it can only get better from here
Vegas- never-looked- this good
Twenty eight days in this steamhouse
Another scumbag suicide
I'm wide eyed and snow blind
Waiting for the worst of it all to come
Sold my soul here in the desert
And i'll be damned if i get it back any time soon
This city's an eyesore among eyesores,
Looks like this round's on the house
So do me a favor and give me one last goodbye fuck
Set the controls for the heart of the sun
Dying never looked this goodCaptcha
Liedje Cable Human Interest Story is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Human Interest Storymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Human Interest Story downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Human Interest Story in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.