Burning Bridges


Found some letters you wrote me this morning
And they told of the love we once knew
Now they're gone I'd burned them to ashes
Don't want nothing to remind me of you
Burning bridges behind me it's too late to turn back now
Burning bridges behind me all I want is to forget you somehow

Sold the house we once planned together said goodbye to the friends we once knew
Then I moved to a faraway city trying hard to forget about you
Burning bridges behind meCaptcha
Liedje Connie Smith Burning Bridges is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burning Bridgesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Burning Bridges downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burning Bridges in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.