Songtekst van Connie Smith: Five Fingers To Spare

Five Fingers To Spare


Love for you has been so strong like a fool I've gone alone
With my feet both planted firmly in the air
I've been so in love with you I've just thought you've loved me too
But at last I'd figured out that you don't care
I've been counting all the time that you told me you are mine
The time you've said how much you care
And I counted all of them on the fingers of one hand
And I still have five fingers to spare (yes I still have five fingers to spare)

Since I counted one by one and the answer came to none
I don't think you love me any maybe less
And if what I think is true nothing's good enough for you
And so I'll just give you nothing after this
I've been counting all the timeCaptcha
Liedje Connie Smith Five Fingers To Spare is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Five Fingers To Sparemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Five Fingers To Spare downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Five Fingers To Spare in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.