It's Just My Luck


IT'S JUST MY LUCK

IT'S JUST MY LUCK to live when I'd much rather die
I'd end my life, but I don't have the nerve to try
You're not worth the salt in each new tear I cry
And IT'S JUST MY LUCK to love someone like you

IT'S JUST MY LUCK to find I gave my heart away
To a man who has no heart and treats me any old way
My first bad luck was when I was born one day
And IT'S JUST MY LUCK to love someone like you

Time after time, this heart of mine you went and broke
Till love to me has come to be just a standing joke
You're not worth the salt in each new tear I cry
And IT'S JUST MY LUCK to love someone like you
Till I dieCaptcha
Liedje Connie Smith It's Just My Luck is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Just My Luckmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith It's Just My Luck downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Just My Luck in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.