So Long Baby


I see your laughing and ah
Telling everyone in town
That youve made a fool of me
Well go ahead and talk some more cause
Baby I don't care no more
You don't bother me at all

Cause I got news for you
I was untrue too
And I don't care what you say
So go and laugh some more cause
Baby I don't care no more
I've got another lover of my own

Step by step you put me down, always calling me a clown
If you ever go away, promise me that you'll stay
Far, far, far, far, far from me

Now that weve played our game
I guess were both to blame
We tried to break each others hearts
You had one jump on me but
I jumped twice you see
It's all over now be on your way

Lead solo

So long baby, be on your way
I had a ball, you thought Id fall
You had one jump on me but
I jumped twice you see
It's all over now be on your way

So long baby be on your way
So long baby be on your way
So long baby be on your wayCaptcha
Liedje Del Shannon So Long Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Long Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon So Long Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Long Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.