Sentimental Journey


SOMEONE LIKE YOU
Doris Day

Someone like you cures everything gloomy
Turns wrong into right, brightens the night,
Brings happiness to me
Makes me luckier than throwin' a seven
Takes me nearer to heaven than anyone's allowed to do
When your heart is talkin' I feel like I'm walkin
On a cloud with someone like you
Some day I'll find someone I can boast to,
Somebody to hug a bug in a rug to snuggle up close to
And whenever I do, do you know th ewho,
Who I'll give the most to
You prey on my mind, stay till I find,
Someone like youCaptcha
Liedje Doris Day Sentimental Journey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sentimental Journeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Sentimental Journey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sentimental Journey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.