Songtekst van Doris Day: Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera)

Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera)


When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty?
Will I be rich?
Here's what she said to me

Que sera sera
Whatever will be, will be
The futures not ours to see
Que sera sera
What will be, will be

When I was just a child in school
I asked my teacher what should I do
Should I paint pictures, should I sing songs
Here was her wise reply

Que sera sera
Whatever will be, will be
The futures not ours to see
Que sera sera
What will be, will be

When I grew up and fell in love
I asked my sweatheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day?
Here's what my sweatheart said

Que sera sera
Whatever will be, will be
The futures not ours to see
Que sera sera
What will be, will be

Now I have children of my own
They ask their mother what will I be?
Will I be handsome?
Will I be rich?
I tell them tenderly

Que sera sera
Whatever will be, will be
The futures not ours to see
Que sera sera
What will be, will be

Que sera seraCaptcha
Liedje Doris Day Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Whatever Will Be, Will Be(Que Sera Sera) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.