Sparkle & Shine


T Hurst/RMorfitt/DYaremko)
Sometimes i feel i'm going under
You don't feel nothing at all
Give me hope,
Give me something to believe in
This jaded heart was never enough
You don't know me
You know you never will
Can't see inside me
Lost out on the thrill
Killed by ambition
Sacrificed for fame
One more time, one last time
Sparkle and shine
Your rejection's intoxicating
My high is incomplete
Kill the pain
Plug the hole, stop the music
You leave me hollow
Wanting more
Don't look backCaptcha
Liedje Econoline Crush Sparkle & Shine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sparkle & Shinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Sparkle & Shine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sparkle & Shine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.