Go Freaky


No matter where we are and no matter where we go
It's our style our line and our music that we show
Just listen to the beat and a little later you will know
It's really freaky funky stuff and honest too
Forget the shit that you hear and you see
Every night and day on your color TV
Just listen to peppers pray across the land
They're really freaky funky and no beat box band

Chorus:
Go freaky - in the world we're livin'
Go freaky - 'cause funk does begin
Go freaky - in the world we're livin'
Go what - go freaky!

No matter where we are and no matter where we go
It's our style our line and our music that we show
One of our dreams so it seems is to support a pepper show
Only meet these guys and let the people know
That they're the best of the west and harder than the rest
smooth you might think and honest we know
Now listen to the beat 'cause Mason's gonna go

ChorusCaptcha
Liedje H Blockx Go Freaky is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Go Freakymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Go Freaky downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Go Freaky in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.