The Power


Oh-oh-oh-oh-oh-oh
I've got the power, uh
I've got the power
I've got the power, wa-wa-what-what, uh
I've got the power, woah-oh-oh

Like the crack of the whip I attack
Front to back in this thing called rap
Dig it like a shovel rhyme devil
On a heavenly level
Bang the bass, turn up the treble
Radical mind day and night all the time
Seven to fourteen wise divine
Maniac brainiac winning the game
I'm the lyrical Jesse James

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, what you got?
I've got the power, yeah
I've got the power, say it loud
I've got the power, uh, say what
I've got the power, yeah-yeah-yeah-yeah

Quality, I possess some say I'm fresh
When my voice goes through the mesh
Of the microphone that I am holdin'
Copywritten lyrics so they can't be stolen
If they are, H-Blockx
Don't need the police to try to save them
Your voice will sink so please, stay off my back
Or I will attack and you don't want that

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, what you got, what you got, what you got?
I've got the power, come on
I've got the power, wa-wa-what, what you got?
I've got the power, get up
I've got the power, and you know that's right, yeah-yeah-yeah-yeah

It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy

It's gettin' it's gettin' it's gettin' it's gettin' it's gettin'
It's gettin' it's gettin' it's gettin' kinda heavy
It's gettin' it's gettin' it's gettin' it's gettin'
It's gettin' it's gettin' kinda heavy

Oh-oh-oh-oh-oh-oh
I've got the power
I've got the power, what-what-what, yeah
I've got the power, stand up, what you got?
I've got the power, yeah-yeah

I've got the power, h-blockx baby, turbo-b huh, yeah
I've got the power, wa-wa-what-what, stand up, scream
I've got the power, turbo-b, oh get it on y'all
I've got the power, oh-huh, yeah

H-blockx, turbo-b y'all, wa-what, yeah
I've got the powerCaptcha
Liedje H Blockx The Power is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Powermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx The Power downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Power in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.