Little Girl


Time went by and it seems to me
like no one in the world could ever understand me,
where to go? I don't know
This burning flame
that burns inside of me everytime I see you,
why? I don't know
It seems to me like you're to me just a competetive girl,
why? I don't know
All that I know is that I need to show
what I want to do for you, before you go

Chorus:
I wanna sing, swing,
just for my little girl swing,
just for my little baby
sing, swing just for my little girl,
swing

Sad it seems that you need to leave
it's now that I see what you mean to me
I, I love you,
build up a personality, find out the way how you want to be
but how? I don't know,
all that I know is that I need to show
what I want to do for you, before you go
I wanna swing around the world,
I wanna sing for my little girl, for you my little girl

ChorusCaptcha
Widget
Liedje H Blockx Little Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Little Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.