Don't Let Me Down


Here we are again
Back to the place where we began
I went and need you to remember
(you said you'd remember)
Where did we go wrong
Forget the things that matter most
We all know it's part of the plan

If today was your last day to live
Could you tell me what you would do with it?

Motivate the situation
Comprehend my intuition
Understand the bigger plan
And lift me up but
Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down

Here i am again
Alone and then
It's so hard to remember
All the words you said
And which ones i should forget

If today was my last day to live
Can i tell you my final request?Captcha
Liedje Halo Friendlies Don't Let Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Let Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Don't Let Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Let Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.