Anything For You


wish i knew how to be the color blue
cause it hangs around when no one else can comfort you
if you want to be alone then just say so
'cause the power is yours because you took my heart
and you have my soul and there's
something special something great in this exchange
and do you know that

i would do anything for you
i would do anything for you
you know i would yeah
you know i would yeah
you know i would yeah
i would do it all for you

summertime burned burned a hole inside your heart
and winter's bite froze the feelings deep inside
but i know there's something there that you can't hide
it sparkles brightly forth,
expands the sky and it blows my mind
and do you feel it?
do you feel the way i do?
and do you know that

when i first knew that love could be true
it raised me up from being sick and blue
and you'll find, you'll see,
you're fine, you'll change your mind,
when life gets you down i'l be right by your side causeCaptcha
Liedje Halo Friendlies Anything For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anything For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Anything For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anything For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.