Unsaid Goodbyes


wasn't such a bad time for us
cause we were young
i think about the good times
driving under moonlight
low tides and lullabyes
do you remember it too

and i was on the telephone
telling you to come home and settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes

sitting in the back seat of life
joy ride
we know we couldn't get bored
following our dreams down the path of life
and we don't know
what do we do when we get there

and i was on the seventh floor
shouting at the window let's settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes

and i was on the telephone
telling you i'll be home to settle the score
didn't i try and tell you of passing time
and unsaid goodbyes
goodbyes
goodbyeCaptcha
Liedje Halo Friendlies Unsaid Goodbyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unsaid Goodbyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Unsaid Goodbyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unsaid Goodbyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.