Songtekst van Jason & the Scorchers: I Can't Help Myself

I Can't Help Myself


Well I've no excuse
What can I say
I just stumble
When you walk my way

I can't help myself
I can't help myself
I can't help myself
When I help myself to you

Well sometimes I'm weak
Sometimes I'm strong
But when I'm with you
I don't know right from wrong

I can't help myself
I can't help myself
I can't help myself
When I help myself to you

My legs start to tremble
My knees start to shake
My mind wants to crumble
My heart wants to break

I nearly lost control
'Till I met you
I want to get along
But what can I do?Captcha
Liedje Jason & the Scorchers I Can't Help Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Help Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason & the Scorchers I Can't Help Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Help Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.