Songtekst van Liz Phair: Give Me My Boyfriend Back

Give Me My Boyfriend Back


The six dick pimp is just doing his jo
Making sure that business isn't going under
He's got the studs lined up in their stalls
Put a couple of bills in, see six minutes of balls

Justine's got a plastic baggie on her dick
Jerry's got a couple Prince Albert's through her prick
And nobody's in number four and number six
Put a couple bills in, man, you really shouldn't miss it

I don't care how much time it takes
I don't care what kind of money he makes
I just want my honey back
I'll be on my way
Gimme my boyfriend back

Thought you were smart
Thought I wouldn't leave home
Rented a car, now you're halfway to Idaho
Thought you were smart
Thought I'd leave you alone
But you have no idea what kind of hell is coming down on you

I don't care how much time it takes
I don't care what kind of money he makes
I just want my honey back
I'll be on my way
You're gonna gimme my boyfriend back
You're gonna gimme my boyfriend back

Six dick pimp is just doing his jo
Making sure that business isn't going under
He's got the studs lined up in their stalls
Put a couple bills in, man, you really shouldn't miss itCaptcha
Liedje Liz Phair Give Me My Boyfriend Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give Me My Boyfriend Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Give Me My Boyfriend Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give Me My Boyfriend Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.