Class A


Be yourself
If you wanna know your name

Be your friends
And if you ever want to pay

All of this place
Is all about to fall
Right down on you
If you change what you say

And if you wanna hide yourself
Be the one
It's hard to know how far you go

All of this place
Is all about to fall
Right down on you
If you change what you say

And if you wanna hide yourself
Be the one
It's hard to know how far you go

Oh

All of this place
Is all about to fall
Right down on you
If you change what you say

And you know what you know
And you see what you bend
Cant believe it's insane
Come on be what you meanCaptcha
Liedje Pete Murray Class A is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Class Amits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Class A downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Class A in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.