George's Helper


People
This is what I say tonight
Messed up
After that I'm much too bright
You all just sit here smiling and I
Cannot control myself when I know I'm right
Oh and I can't help you tonight

Here it comes
Falling down on your face
Sometimes I just feel you're out of place

Hey George
I think I can help you now
Remember
You brought this upon yourself
You all just sit here smiling and I
Cannot control myself when I know I'm right
Oh and I can't help you tonight

Here it comes
Falling down on your face
Sometimes I just feel you're out of place
You always end up with egg on your face

You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling

Hey George
I think I can help you nowCaptcha
Liedje Pete Murray George's Helper is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied George's Helpermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray George's Helper downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje George's Helper in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.