Opportunity


And so it goes another lonely day
Your savin' time but your miles away
Your flowers drownin' in some bitter tea
You're seeing lost opportunity

Find your mirror don't look inside
And see the talent you'll always hide
Don't go kid yourself for not today
Satisfaction is not to far away

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see

Your coffee's warm but your milk is sour
Life is short but you had a flower
Dream yourself along another day
You never miss opportunity

Don't be scared of what you cannot see
Your only fear is possibility
Never wonder what the hell went wrong
Your second chance may never come along

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see [x5]Captcha
Liedje Pete Murray Opportunity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Opportunitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Opportunity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Opportunity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.