Bail Me Out


Two weeks away from reality
And I was beginning to feel,
I couldn't be myself,
I feel like a fly caught in honey,
Knowing that soon
Somebody was going to see me
Knowing that I probably going to die

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

From the nightmares and my dreams
I was beginning to feel,

I couldn't be myself
She was a little girl,
She knew all about my world
She was the legend on my dreams
She could set me free

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

[Rpt 3X]Captcha
Liedje Pete Murray Bail Me Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bail Me Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Bail Me Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bail Me Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.