Feeler


You got inside my head today, I felt you
Said my imagination's tryin' to hold you
Responsible for all my ways I told you
Take me into happy days I know, know, know

That you, and I, will be, always,
Onside, in these imaginary fields of love

You got inside my head today, I felt you
Said my imagination's tryin' to hold you
Responsible for all my ways I told you
Take me into happy days, I know, know, know

That you, and I, will be, always,
Onside, in these, imaginary fields of love, you get to me

You and I, will be, always,
Onside, in these, imaginary fields

You and I, will be, always,
Onside, in these, imaginary fields

Nah nah nah nah nah
Nah nah nah nah nah
Nah nah nah nah nah
Nah nah nah nah nah [etc]Captcha
Liedje Pete Murray Feeler is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feelermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Feeler downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feeler in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.