Ten Ft Tall


And if I could
Surely would today
And if I knew
All the words to say
And I could
Wisp you away
To my world

But you might say, it's just the luck of the draw
You might say, that you've done this before
You might feel, that you're ten ft tall some days

And all I ever wanted to be
Will remain right here with you, and me,
And the times we've had, and the times we're yet to see
You and me and the things we've done
And i'm sure it's meant to be

Do youDo youDo youDo you agree?

You fought it well
And you fought it all away
What you learn in school,
You learn, you can lose in a day
Many stand for you
They will stand today

But you might say, it's just the luck of the draw
You might say, that you've done this before
You might feel, that you're ten ft tall some days

And all I ever wanted to be
Will remain right here, with you, and me,
And the times we've had, and the times we're yet to see
You and me and the things we've done
And i'm sure it's meant to be

Do youDo youDo youDo you agree? [Repeat 4x]Captcha
Liedje Pete Murray Ten Ft Tall is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ten Ft Tallmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Ten Ft Tall downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ten Ft Tall in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.