Dragula


Dead I am the one, exterminating son
Slipping through the trees, stranglin the breeze
Dead I am the sky, watchin angels cry
While they slowly turn, conquering the worrm
Dig through the ditches and burn through the witches
I slam in the back of my Dragula (x2)
Dead I am the pool, draining from the fool
Weak and want you need, nowhere else you bleed
Dead I am the rat, feast upon the cat
Tender is the fur, dying as you purrr
Dig through the ditches and burn through the witches
I slam in the back of my Dragula (x2)
Do it Baby, Do it Baby
Do it Baby, Do it Baby
I burn like an animal

Dead I am the dog, hound of hell you cry
Devil on your back, I can never die
Dig through the ditches and burn through the witches
And slam in the back of my Dragula (x2)
Do it Baby, Do it Baby
Do it Baby, Do it Baby
I burn like an animal
Dig through the ditches and burn through the witches
And slam in the back of my Dragula (x2)
Dig through the ditches and burn through the witches
And slam in the back of my Dragula (x2)Captcha
Liedje Rob Zombie Dragula is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dragulamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Dragula downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dragula in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.