Scum Of The Earth


Scum of the Earth
Come on!

Yeah,
Run and Kill,
Destroy the Will
A Hero that doesnt exist yeah!
Smokin Gun,
Well I am the One,
A Bullet hole in your fist yeah!

(Chorus)
Hey, I'm breathing,
Hey, I'm Bleeding,
Hey, I'm Screaming
Scum of the Earth, come on!
(Repeat Chorus)

Yeah,
Wake up Dead,
Bleeding Red
A World that doesnt exist Yeah!
Heaven Waits,
With the Gates,
Rusting in the Mist Yeah!

Yeah!!!
(Chorus x2)

Go, Go, Go, Go, Go, Go
Go, Go, Go, Go, Go, Go

Yeah,
Run and Kill,
Destroy the Will
A Hero that doesnt exist yeah!
Smokin Gun,
Well I am the One,
A Bullet hole in your fist yeah!

(Chorus x2)

Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey
Scum of the Earth!
Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey
Scum of the Earth!
Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey
Scum of the Earth!
Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey
Scum of the Earth!
Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey

Scum of the Earth!Captcha
Liedje Rob Zombie Scum Of The Earth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Scum Of The Earthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Scum Of The Earth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Scum Of The Earth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.