Dead Girl Superstar


well, she threw downtown on a gambling green
and fenced a chicken dog in a movie
a long haired baby got a record machine
like a hacksaw falling on me
go, go, go, go
dying to go
she's moving in like a demon

dead girl, dead girl

well, she blew uptown on a cemetery sound
and wore her leather pants for week, yeah
a canteen butcher got tiger teeth
and a handmade circus freak, yeah
go, go, go, go
dying to go
she moving in like a demon

dead girl, dead girl superstar

well, she hit the ground like a bounty killer clown
with a fistful of dollars to eat, yeah
i see her there with blood in her hair
and a flesh killing brat to beat, yeahCaptcha
Liedje Rob Zombie Dead Girl Superstar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Girl Superstarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Dead Girl Superstar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Girl Superstar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.