Meet The Creeper


Creature core you can't ignore
I got a 5000 fingers of dead yeah
A wrestling you can't break free
We're the livin' on your breath yeah

Meet the creeper diggin' deeper
Meet the creeper yeah, yeah
I see the dead in your eyes
I transform in the skies

Stabbin' out the city's crowd
Like a dagger fallin' on your baby
Thrill of the kill I know you will
Feed the monster and the lady

Meet the creeper diggin' deeper
Meet the creeper yeah, yeah
I see the dead in your eyes
I transform in the skies

Creature core you can't ignore
I got a 5000 fingers of dead yeah
A wrestling you can't break free
We're the livin' on your breath yeah

Meet the creeper diggin' deeper
Meet the creeper yeah, yeah
I see the dead in your eyes
I transform in the skies

Meet the creeper
Meet the creeper
Meet the creeper
Meet the creeperCaptcha
Liedje Rob Zombie Meet The Creeper is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Meet The Creepermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Meet The Creeper downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Meet The Creeper in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.