Spookshow Baby


Oh High noon dead moon
A hangin all over you yeah
Devilman yes I can cut a little peice of you yeah

Hunger! Inside you
Hunger!
Hunger! Destroy you
Hunger!

Swift might dead night
That's all right for you yeah
Voodoo man yes I can tear it all down for you yeah

She's a killer!
She's a thriller!
Spookshow baby!
She's a killer!
She's a thriller!
Yeah Spookshow baby!

Red rain, no pain
Fallin down over you yeah
Wicked man yes I can a walkin all over you yeah

Hunger! Inside you
Hunger!
Hunger! Destroy you
Hunger!

She's a killer!
She's a thriller!
Spookshow baby!
She's a killer!
She's a thriller!
Yeah Spookshow baby!

Bright glove, mad love
A movin all over you yeah
Psycho man yes I can do it all over for you yeah

She's a killer!
She's a thriller!
Spookshow baby!
She's a killer!
She's a thriller!
Yeah Spookshow baby!Captcha
Liedje Rob Zombie Spookshow Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spookshow Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Spookshow Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spookshow Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.