I Wish You Would


(Billy Boy Arnold)

Early in the morning, 'bout the break of day,
That's when my baby went away
Come back, baby, I wish you would,
Try and love me, you won't do no good

Walking and a-kissing late at night;
I tell you now baby, I feel just right
Come now baby, whatcha trying to do?
Trying to love me and some other man, too

Come now baby, give me one more chance
You know I still love you, want to give you romance
Yeah romance, all night long, in my arms, woah yeah

(First Verse)

You know baby that I love you so
You know, pretty baby, it hurts me to see you go
Oh yeah, oh yeahCaptcha
Liedje The Yardbirds I Wish You Would is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wish You Wouldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds I Wish You Would downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wish You Would in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.