Songtekst van The Yardbirds: Over Under Sideways Down

Over Under Sideways Down


(Chris Dreja / Jim McCarty / Jeff Beck / Keith Relf / Paul Samwell-Smith)

Hey! Hey! Hey! Hey!
Cars and girls are easy come by in this day and age,
Laughing, joking, drinking, smoking,
Till I've spent my wage
When I was young people spoke of immorality,
All the things they said were wrong,
Are what I want to be

(Hey)
Over under sideways down,
(Hey)
Backwards forwards square and round
(Hey)
Over under sideways down,
(Hey)
Backwards forwards square and round
When will it end, when will it end,
When will it end, when will it end

Hey! Hey! Hey! Hey!
I find comment 'bout my looks irrelativity,
Think I'll go and have some fun,
'Cos it's all for free
I'm not searching for a reason to enjoy myself,
Seems it's better done,
Than argued with somebody else

(Hey)
Over under sideways down,
(Hey)
Backwards forwards square and round
(Hey)
Over under sideways down,
(Hey)
Backwards forwards square and round
When will it end, when will it end,
When will it end, when will it end

Hey! Hey! Hey! Hey!
Over under sideways downCaptcha
Liedje The Yardbirds Over Under Sideways Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Over Under Sideways Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Over Under Sideways Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Over Under Sideways Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.