I'm Not Talking


EP version
I'm not talking,
Well that's all I got to say
Used to think I knew it,
Man I sure outgrew it
Things like idle chatter,
Ain't the things that matter,
That's one thing I can do without
I'm not talking,
Well that's all I got to say
Things I say at midnight,
I ain't gonna say 'em in daylight
I reached the final conclusion,
And all this persecution,
Don't call me, baby, I'll call you
I'm not talking,
Well that's all I got to say
Things I say at midnight,
I ain't gonna say 'em in daylight
I reached the final conclusion,
And all this persecution,
That's one thing I can do without
I'm not talking,
Well that's all I got to say
If I said things were awful,
It might just be unlawful
If I said things were splendid,
You might just be offended
That's one thing I can do without

BBC version
I'm not talking,
Well that's all I got to say
If I said things were splendid,
Our mom might be offended
If I said things were awful,
It may just be unlawful
That's one thing I can do without
I'm not talking,
Well that's all I got to say
Used to think I knew it,
Man I sure outgrew it
Things like idle chatter,
Ain't the things that matter,
Don't call me baby, I'll call you
I'm not talking,
Well that's all I got to say
If I said things at midnight,
I ain't gonna say 'em in daylight
I reached the final conclusion,
And all this persecution,
Don't call me, baby, I'll call youCaptcha
Liedje The Yardbirds I'm Not Talking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Not Talkingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds I'm Not Talking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Not Talking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.