Rack My Mind


(Chris Dreja / Jim McCarty / Jeff Beck / Keith Relf / Paul Samwell-Smith)

Baby I got a problem,
Don't know what to do
Baby I got a problem,
I don't know what to do
Can't find the words to describe you, woman,
None I got will do

I gonna search a dictionary,
I find new words to use
Gonna search a dictionary,
Find new words to use
Woman you defy me,
Ain't no words to choose

Baby I'm rackin' my mind,
Baby I'm rackin' my mind,
Now I can't [ ?]
Baby rackin' my mind,
I can't find,
Any words

Tell me woman,
Got a hold on my mind
My, my, my, my, my, mind,
You sure are the strangest kind
Got no words for you baby,
Ain't no words I can find

Now I know what to call you,
Know what to call you, baby
I know what to call you,
Know what to call you,
You're the world's worst woman,
The devil ever made

Now I know you baby,
Now I know you girl,
Now I know you baby,
[You find some other guy ?]
I know baby,
I sure raise my eyeCaptcha
Liedje The Yardbirds Rack My Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rack My Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Rack My Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rack My Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.