Pearls Girl


Rioja rioja reverend al green
Deep blue morocco the water on stone
The water on concrete the water on sand
The water on fire smoke
The wind the salt the bride boat coming
Dave in the water old man
Einstein on top of his house white deep blue
Andalusia red yellow red yellow black car
Red light far black place walls blue chair
Morocco hamburg paris
The pieces of the puzzle are waiting
The water of the dark boats gliding
The bride boats gone out to sea and
Dave is floating dave is floating
And old man einstein crazy in his attic
Crazy

White room sun room shadow room
Night transmitting cars across the room
These things sent to dance across the room
Eye watching from your bed returning to youCaptcha
Liedje Underworld Pearls Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pearls Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Underworld Pearls Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pearls Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.