For The Wages


It's late and it's loud, got to get away
I'm scared, i'm not proud, of every day
I'm colouring in empty pages
Just giving my time for the wages
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbye
I didn't think twice when you kissed me, once
Immune to advice, hearing foreign tongues
You lifted my life from the madness
A sweet golden light out of sadness
I don't want to, want you ever to see me cry
‘Cause it was always, always going to be goodbye
You're not aloud to see
You had the best of me
It doesn't matter now
I didn't give a damn
‘Cause life is all a sham
I'm always wrong somehow
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbye
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbyeCaptcha
Piosenkę Alpha For The Wages przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For The Wages, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For The Wages. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha For The Wages w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.