Inside My Head


I lost my hair – first round of chemo
As I blew out my candles
I thought about the next year as I always do
Very easy having cancer
Cause you do not know you have it at that time
Very easy having cancer
Until it starts catching up with you
I do not think of myself as a cancer patient everyday
No thoughts of dying
But just enough to bring me down again
I want to talk about the cancer inside my head
The mental disease that I feel
Maybe one day I will have a child and die
If my cancer comes back
Maybe after, when it is older
No attendance in it's life
If my cancer comes back
No one ever wants to hear it
That any day a bomb will drop again
I'm in war with my own body
This is my personal Vietnam
I lost my hair – first round of chemo
As I blew out my candles
I thought about the next year as I always do
Very easy having cancer
Cause you do not know you have it at that time
Very easy having cancer
Until it starts catching up with you
I do not think of myself as a cancer patient everyday
No thoughts of dying
But just enough to bring me down again
Pain inside my headCaptcha
Piosenkę Anasarca Inside My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inside My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inside My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Inside My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.