Scorn


Scorn - is anything I can feel !
Hatred - against "my own flesh and blood" !

About murder - I think day by day,
to kill you pig, and to see how you decay !

You raped my body and soul,
you destroyed my life
In my arms my friend the teddybear,
silent witness of what happened to me

I want your death !
For all that you have done

To live in fear all my life,
will you come again?
Never being able to feel happiness,
I lost my childhood because of you,
because of you

I am looking forward
to the day that you die -
I will spit on your grave
I hope you die in pain,
I hope you can feel the same -
hellish agony -
like me

Scorn - is anything I can feel
Hatred - against "my own flesh and blood"

About murder - I think day by day,
to kill you pig, and to see how you decay !

You raped my body and soul,
you destroyed my life
In my arms my friend the teddybear,
silent witness of what happened to me

I want your death !
For all that you have done -
to me !!!Captcha
Piosenkę Anasarca Scorn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Scorn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Scorn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Scorn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.