Out Of My Mind


You loved me yesterday
But said that you just couldn't stay
Now I can't get you out of my head
So many signs float by
But only you are signified
And I just can't get you out of my head

I can't get it right
I can't get you out of my mind
I can't get it right
I just can't get you out of my mind

Lately I'm concerned
These dark obsessions make me toss and turn
And I can't be unwound
Now you're not around
Dreams of you are all that hold me down

I can't get it right
I can't get you out of my mind
I can't get it right
I just can't get you out of my mindCaptcha
Piosenkę Gotye Out Of My Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Of My Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Of My Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Out Of My Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.