Baptized By Fire


Have you ever been alone?
Fighting your own war?
Someone stole the life from you
And now they're back for more
Your heart is on the floor
Beating out of control
Oh I don't want this anymore

So I'll be sailing on
Out into bermuda blue
Compass needle breaks
Like the heart I gave to you
I've been laying down in the devil's lair
Sailing into the sun I'll be baptized there

In matters of the heart
One must try to fill it up
With Love and grace
You'll start a fire
Immerse old wounds and douse them out
Pick your heart up off the floor
Hold it gently now and go
To the place you were meant to know

So I'll be sailing on
Out into bermuda blue
Compass needle breaks
Like the heart I gave to you
I've been laying down in the devil's lair
Sailing into the sun I'll be baptized here

So I'll be sailing on
I'm gone
I'm gone
I'll be sailing on
I'm going into the sun

So I'll be sailing on
Out into bermuda blue
Compass needle breaks
Like the heart I gave to you
I've been laying down in the devil's lair
Sailing into the sun I'll be baptized hereCaptcha
Piosenkę Spinnerette Baptized By Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baptized By Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baptized By Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Baptized By Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.