Driving Song


Caught lust tie a noose around my neck
It's the unexplained that gets you when you obsess
I believed saying the truth would change the way that I felt
Lying to God ain't easy, when you're already in debt

So long my friend
We'll never meet again
I tried so hard to stay
It's too late for me

If all the love in this world isn't enough
Where do you go? Who do you trust?
I find myself wrapped in the arms of emptiness
I can't stop running away, can't find a place to exist

So long my friend
We'll never meet again
I tried so hard to stay
It's too late for meCaptcha
Piosenkę Spinnerette Driving Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Driving Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Driving Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Driving Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.