Geeking


You and I got a reason to live, now I'm drunk I don't know what it is
Is it etiquette? No-one gives a shit but me, I'm on my own
Nowhere

Here we are in the middle of it, we're not n'sync, we're a sinking ship
Going down together, doing down on each other
Deliriously

Nowhere
Going nowhere, going nowhere
Nowhere fast
Going nowhere, going nowhere
Nowhere fast
Lightning fast

You and I got us nothing to give, wasted time and a mental drip
Automatic sex machine, rabid dogs get high on meat
Sanity's edge

I met the devil in a dark white room, said she was up for me to play the fool
Then she gave me a gift, "take this pill and go to sleep"
I never woke up

Nowhere
Going nowhere
Nowhere fast
Lightning fast
Going nowhere, going nowhere

Sign your name, sign your name
On my dotted line
The devil ascends and he's a friend of time that has been borrowed
Can't be claimedCaptcha
Piosenkę Spinnerette Geeking przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Geeking, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Geeking. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Spinnerette Geeking w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.