Letra da música de Herman Finkers: Waar Is De Wc

Waar Is De Wc


Refr:
Waar is de wc?
Trap af naar benee
Dat kleintje is 't fonteintje en die grote is de plee
He, he He, he Ga met me mee
Sinds een week of twee, zit ik in de puree:
Om de vijf minuten weer een eeuw op de wc
Een boer uit Enschede deelde mij laatst mee:
"Als jij zo langer doorgaat, krijg je last met de EG"
Refr
Enigszins onnodig wakker ik de spanning aan
Door niet naar de heren- maar de damesplee te gaan
Binnen in een geur van parfum en fris tegelwerk
Staat het complete dameskoor van de Sint Jozefkerk
Refr
Kijk, daar is een deur, met het predikaat 'Prive'
Is dat het? Ja dan nee, nee dan ook nee, dus nee
He, wat was dat voor idee? Dat kreeg ik niet goed mee
Is dat het? Ja dan nee, nee dan ook nee, dus nee
He!
Refr
Er is maar een wc en we moeten met z'n twee
Er is maar een wc, o, wat doen we daar nou mee?
En er is maar een wc
Ooo!
He, he He, he
Het scheelde maar een treeCaptcha
A canção da Herman Finkers Waar Is De Wc é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Waar Is De Wc, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Waar Is De Wc. Nós tentamos as reproduzir as letras de Waar Is De Wc de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Waar Is De Wcno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.