Letra da música de Herman Finkers: Ik Weet Niet Wat Het Is

Ik Weet Niet Wat Het Is


1 Het is niet het werk; niet dat gejaag
Het is niet niet m'n agenda; het is ook niet m'n maag
Het is niet de taxus en niet de luguster
Zijn wij niet allen broeders?Behalve m'n zuster ik weet
niet wat het is
2 Het is niet die mooie Loes van der Laan,
met alles erop en alles eraan
Het is niet Katrien die haar complexen overwint
op het naaktstrand met haar borsten wapperend in de wind
Ik weet niet wat het is

3 En het is niet de wind die Columbus z'n schuit
naar Amerika blies; het zeegat uit
Het is niet de syfolus die een hele natie
van Indianen doodde door de cyflicatie
Ik weet niet wat het is

4 Het is niet New York; het is niet Bordeaux
Het is Berlijn; het is niet Almelo
Het is niet Amsterdam, stad van hasj en coke
Waar vrouwen volop vrouw zijn en mannen ook
Ik weet niet wat het is

5 Het is ook niet de man met tatoeages en borsthaar
En met strafblad, maar die om zijn nek toch maar
dat melktandje van zijn zoontje loopt te dragen
hij heeft het er persoonlijk uitgeslagen
Ik weet niet wat het isCaptcha
A canção da Herman Finkers Ik Weet Niet Wat Het Is é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ik Weet Niet Wat Het Is, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Ik Weet Niet Wat Het Is. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ik Weet Niet Wat Het Is de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Ik Weet Niet Wat Het Isno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.