As I Please


You don't guess my name
but i've come to rearrange
gotta put yourself at ease
i do exactly as I please

and I know you can be whole
so don't you ever forget that

listen it up and take the town forget about the circus
listen it up and fake the crown and bounce around the circus

listen to the ones who drive you home

now you guess my name
why i've come to rearrange
gotta put yourself at ease
i do exactly as i pleaseCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks As I Please is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As I Pleasemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks As I Please downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As I Please in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.